UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp_dp_22_23

banner studuj na umvi

Development of high-temperature electrochemical advanced energy converters and energy storages at Forschungszentrum Jülich GmbH

Další z řady specializovaných přednášek na našem pracovišti byla prezentace Dr. Olega Tokarieva "Development of high-temperature electrochemical advanced energy converters and energy storages at Forschungszentrum Jülich GmbH".

tokariev 01V úvodu Dr. Tokariev představil svoje domovské pracoviště - Forschungszentrum Jülich, přiblížil činnosti jednotlivých jeho částí a pracovních skupin a nastínil dosavadní výsledky.

Poté se již věnoval samotnému tématu - výzkumu a vývoji vysokoteplotních energetických konvertorů a baterií. Výzkum v této oblasti zahrnuje syntézu, přípravu a zpracování materiálů do funkčních struktur, vrstev a komponent. To s sebou nese potřebu použití speciálních strukturních, mechanických, a elektro-termochemických metod, které jsou vyvíjeny uplatňovány na základě spolupráce se sesterskými pracovišti.  

tokariev 02Po skončení prezentace Dr. Tkačenko z našeho ústavu představil účastníkům semináře nejzajímavější příspěvky a závěry z konference "Euro LightMAT 2013 - Aluminium, Magnesium, Titanium", která se konala v září v německých Brémách a které se Dr. Tkačenko zúčastnil.

 

 

 

 

 

logolink cz