UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp_dp_22_23

banner studuj na umvi

Za materiály kolem světa aneb Brno-Vídeň-Helsinky-Peking-Brno

Náš nový kolega, Ing. Martin Zelený, Ph.D. přispěl do cyklu pravidelných seminářů na našem ústavu přednáškou "Za materiály kolem světa, aneb Brno-Vídeň-Helsinky- Brno", která se uskutečnila ve středu 9.10. 2013.

Martin Zelený je od roku 2013 výzkumným pracovníkem na ÚMVI. Doktorát získal na FCH VUT Brno, poté pracoval na Universität Wien v Rakousku, na Aalto University ve Finsku a na GRINM v Číně. Specializuje se na výpočty z prvních principů.

Ve velmi zajímavé přednášce shrnul svoje pracovní zkušenosti ze zahraničí a přiblížil kulturní specifika zemí, které se před návratem do Brna staly na nějakou dobu jeho domovem. Pro velký zájem byl příspěvek přednesen ještě v pátek 11.10.2013 na Ústavu chemie PřF MU.

 

logolink cz