UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp_dp_22_23

banner studuj na umvi

Fraktografie polymerních materiálů

V úterý 3. prosince 2013 se v prostorách ÚMVI uskutečnila v pořadí již několikátá specializovaná přednáška. Prezentace doc. Ing. Evy Nezbedové, CSc. z Polymer Institute Brno byla zaměřena na problematiku „Fraktografie polymerních materiálů".

Téma přednášky bylo pojato poněkud šířeji, posluchači byli nejdříve seznámeni se základním dělením plastů a s jejich charakteristickými vlastnostmi. Poté následovaly informace o typech mechanického chování a mikromechanismech porušování, na které navázalo vlastní fraktografické hodnocení. V závěru přednášky byly presentovány příklady analýz poruch provozovaných potrubí.

3-12-fraktografie  3-12-fraktografie2

 

 

 

 

 

 

 

 

logolink cz