UMVI

Studijní opory pro výuku předmětů

Barevná metalografie slitin železa

prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.
Ing. Martin Juliš, Ph.D.

Gigacyklová únava

doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

Hodnocení mikrotvrdosti struktur materiálů

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

Instrumentální analytické metody

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Nauka o materiálu - distanční výuka

Ing. Eva Novotná, Ph.D., Paed IGIP

Obecné údaje o fázových přeměnách

doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.

Periodická soustava prvků

Ing. Eva Novotná, Ph.D., Paed IGIP

Struktura a vlastnosti grafitických litin

prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.
Ing. Simona Hutařová, Ph.D.

Struktura a vlastnosti slitin metastabilní soustavy
železo - karbid železa (Fe-Fe3C)

doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Struktura slitin stabilní soustavy železo - uhlík (Fe-C)

doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Světelná mikroskopie

Ing. Zina Pavloušková, Ph.D.

Únava kovových materiálů

doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

Vybrané poznatky z termodynamiky, kinetiky a difuze

doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
Ing. Eva Novotná, Ph.D., Paed IGIP

Zkoušení materiálů a výrobků

Ing. Eva Novotná, Ph.D., Paed IGIP

Korozní zkoušení kovových materiálů

Ing. Aneta Němcová
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

Příprava a hodnocení materiálografických vzorků

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.
Ing. Simona Hutařová, Ph.D.
Ing. Petra Pavlíková

Detekce počátku šíření únavových trhlin pomocí metody
akustické emise a změny frekvence zatěžování

Ing. Pavel Gejdoš
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Ing. František Vlašic, Ph.D.

Krystalogafie (doplňující studijní text)

Ing. Simona Hutařová, Ph.D.